Ufotutkimus Suomessa

Suomesta löytyy kaksi virallista yhdistystä, joiden tarkoituksena on tutkia ufohavaintoja ja luokitella ne kansainvälisten standardien mukaan. Lisäksi yhdistysten tarkoitus on antaa arvioselityksiä. Vuosina 1960-1975 tämä tarkoitti lähinnä havaintojen keräämistä, dokumentointia ja tiedottamista. Lisäksi suhteita lähdettiin rakentamaan lehdistöön ja muihin yhdistyksiin. Suomen kaksi yhdistystä toimivat samalla asialla, mutta hiukan erilaisin säännöin, mutta yhteistyötä tehdään silti tiiviisti.

  • Ensimmäinen UFO ryhmä

Ensimmäinen ufotutkimukseen keskittynyt ryhmä syntyi vuonna 1993, kun Nivalassa havaittiin ufo. Tutkijoita oli ainoastaan kolme ja nämä tekivät kaksi tutkimusretkeä paikalle. Asian käsittelyyn saatiin apuun kolme muuta tiedemiestä ja tämä ryhmä alkoi kokoontua Oulussa säännöllisesti. Vuonna 1995 porukassa oli jo 12 henkilöä, mutta myöhemmin se vakiintui 8-9 henkeen. Sama kokoonpano jatkuu nykypäivään asti ja kukaan mahtuu tohtoria, lääkäriä, professoria ja esimerkiksi tieteilijä. Tiede ja UFOt – tutkimusryhmä nimellä oleva yhdistys keskittyy puhtaasti tutkimiseen, eikä se sinällään sisällä yhdistystoimintaa. Aika halutaan käyttää ainoastaan oleelliseen, eli tutkimiseen ja teoreettiseen pohdiskeluun. Yhtenä sen tavoitteista on päästä irti arvioselityksistä ja saada todennäköisiä, matemaattisfysikaalisia selityksiä aikaan.

  • Ensimmäinen yhdistys

UFO – Finalnd ry on toinen asialle omistautunut yhdistys ja tässä toiminta on enemmän yhdistysmäistä. Yhteistyö toisen ryhmän kanssa aloitettiin heti, sillä Savossa tapahtunut ufohavainto kiinnosti monia. UFO – Finalnd yhdistyksen puheenjohtajan muuttaessa samalle alueelle, missä Tiede ja UFOt yhdistys toimi, yhteistyö tiivistyi entisestään, varsinkin tutkimusten suhteen. Monipuolisuutta korostavat teoreettiset keskustelut ja yhteistyö tutkimusten kanssa on mahdollistanut uusia näkökulmia, sekä tuonut arvokkaita ideoita asian tiimoilta.

  • Toinen yhdistys

Suomessa on tämän lisäksi Suomen Ufotutkijat ry, jonka toimii myös laajemmassa yhteistyössä muiden ufotutkijoiden ja yhdistysten kanssa. Yhteistyöhön on kuulunut myös esimerkiksi esitelmiä, joita pidetään ufopäivillä.

Tulevaisuuden tutkimus

Yhtenä tavoitteena yhdistyksillä on selvittää mahdolliset yhteystyöalueet ja muodot, joilla voitaisiin tehostaa entisestään tutkimusta. Tätä varten on mietitty jopa omaa tutkimusryhmää, jossa saataisiin selville kaikille edulliset yhteistyömuodot, niin että jokainen yhdistys ja työryhmä saisi kuitenkin keskittyä niihin asioihin, jotka kokee tärkeimmäksi. Outoja ilmiöitä ja mystisiä asioita tutkivia yhdistyksiä on muutama lisää, mutta niiden kanssa yhteistyö on vähäisempää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *