Ufojen ja muun mystisen tutkiminen Suomessa

Useimmat maailman ufotutkimuksista, ovat epäonnistuneet tutkimussuorituksina ja näin niille ei ole muodostunut tieteellistä painoarvoa. Se että tutkimussuoritus epäonnistuu, ei kuitenkaan tarkoita ettei siitä saataisi uutta tietoa, joka voitaisiin myöhemmin yhdistää muista tutkimuksista saatuihin tietoihin, kasaten avartavan kokonaisuuden. Sama koskee useimpia yliluonnollisia ja mystisiin asioihin keskittyneitä tutkimuksia, niiden ei koeta onnistuneen jossain päämäärässä ja kaikki kerätty tieto heitetään hukkaan.

Ongelmaksi muodostuu myös se, ettei muiden kuin tieteellisesti koulutettujen henkilöiden tutkimuksia oteta huomioon. Tämä ei suoraan tarkoita, etteikö muiden tuloksilla olisi väliä, sillä esimerkiksi lukuisat amatööriastronomit ovat löytäneet uusia asioita tähtitaivaalta, pelkästään havainnoimalla itse. Ufojen tutkiminen voidaan tietyllä tapaa liittää tähän, kunhan siinä pysytään realistisina. Muualla maailmassa yliluonnollisten ja mystisten ilmiöiden ympärille on luotu mitä erikoisempia uskomuksia ja tapoja, jotka eivät perustu lainkaan kriittiseen tutkimukseen ja tieteeseen perustuviin tietoihin. Suomessa asia on hiukan erilainen, sillä asiaan “hurahtaneita” ei löydy samalla tavalla, vaan jopa uskollisimmat ufojen kannattajat haluavat tuottaa arvokasta tietoa, eikä vain kansantarinoita.

Uskomuspohjaan perustuvat teoriat ovat usein täysin hyödyttömiä, varsinkin tieteellisestä näkökulmasta. Suomessa tarkoituksena onkin lähteä tutkimaan asiaa sellaisella tekniikalla, joka kestää myös tieteellistä tarkastelua. Siihen tulisi sisällyttää fysiikkaa, matematisointia ja metodologiaa, joiden avulla tietoa kerättäisiin vakuuttavasti. Lisäksi intuitio, looginen päättely ja tietenkin erilaisten ilmiöiden ahkera seuraaminen, yhdessä tieteellisten metodien kanssa, voisi tuottaa tarvittavaa tulosta, jotta voidaan tehdä edes valaistunut arvaus siitä, onko universumissa muutakin elämää ja erityisesti siitä, ovatko nämä havaittavissa jopa meidän maapallolla.

Suomessa tehty tutkimus ei siis lähde silta olettamalta, että jokaista juorua ja huhua pitäisi kuunnella, mutta samalla myös tiedostetaan, että tiettyjä skeptikkoja ei koskaan tulla saamaan omalle puolelle, sillä näillä on jo omassa asenteessa sen verran isot esteet uuden ymmärtämiselle. Se ei edusta tieteen näkökulmaa, sillä tiede kehittyy jatkuvasti ja sen alalla työskentelevien on oltava avoin mahdollisuuksille ja muutoksille. Avoin mutta kriittinen lähestymistapa on suomalaisten ufotutkijoiden lähtökohta ja mitä toivottavasti tällä taktiikalla toimiminen tuottaa arvokasta ja tieteellistä tietoa aiheesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *