Muukalaisia metsästämässä – mitä jos niitä löytyy?

Tämä työ on usein hyvin yksinäistä ja kylmää, eli se ei sovi kaikille. Pitkät yksinäiset tutkimushetket varjostavat työtä, mutta onneksi nykyään on myös paljon yhteistyö mahdollisuuksia, jotka tekevät siitä hiukan sosiaalisemman kokemuksen. SETI- tutkinta, eli maan ulkopuolisen älyn etsimiseen keskittynyt tutkinta, sai alkunsa vuonna 1960 ja nykyään se on maailmanlaajuinen tieteellinen hanke. Maan ulkopuolelta tulevaa signaalia yritetään löytää kovasti ja myös sitä seuraaviin tapahtumiin on varauduttu. SETI – instituutti onkin antanut ohjeet siihen, mitä tehdä jos saadaan yhteys maan ulkopuoliseen älyyn ja mihin tästä tulee ilmoittaa.

Miten toimia?

Aivan ensimmäiseksi tulee varmistaa mikä on signaalin alkuperä, sillä valitettavan usein kohinat ja äänet ovat maanpäällisiä häiriösignaaleita, jotka ovat hyödyttömiä. Näitä ovat tähän asti olleet kaikki saadut signaalit, ainakin niin pitkälle kuin pystytään asiaa selvittämään. Jos kuitenkin onni potkaisee, ja saadaan yhteys toiseen älylliseen muotoon, tulee asiasta tiedottaa heti!

Mikäli voidaan rajata mahdollisuus häiriöistä pois, on aika ottaa yhteyttää tiedeyhteisöön. Lisäksi instituutti kehottaa ottamaan yhteyttä myös valtioon ja tietenkin suurempaan yleisöön. Tarkkaa järjestystä ilmoitusten tekemiselle ei ole, mutta tärkeimpänä on se, ettei löydöstä lähdetä salailemaan. Nykyään tunnelma onkin tutkijoiden kesken suhteellisen laaja, mutta aikaisemmin löydöksiä salailtiin, mikäli niitä ei tunnistettu kunnolla. Vasta kun oli ehdottoman varmaa, mistä oli kyse, tuotiin löydös esille, mikä tietenkin voi oikean löydön kohdalla hukata arvokasta aikaa.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 1967, englantilaisten tähtitieteilijöiden löytäessä ensimmäistä kertaa pulsareita. Koska outoja kohteita ei pystytty tunnistamaan, ajateltiin jopa puoli leikillä, että ne olivat muukalaisten lähetyksiä. Kuukausien tutkimusten tuloksena saatiin selville, mikä luonnollinen ilmiö ne aiheutti. Tämän johdosta löydökset julkaistiin koko maailmalle.

Avoimuus ja rehellisyys

Avoimuus ja rehellisyys ovat tämän vuosisadan uusimmat aatteet tutkimustyön parissa ja niihin kehottaa jokainen virallinen ja luotettava yhdistys. Yhteistyö on vahvaa, eikä tarkoituksena ole saada kunniaa ja mainetta, vaan todistaa tämän mystisen asian olemassaolo ja varmistaa, että maapallon ulkopuolella todella on elämää. Tämä asenne tulisi jokaisen hyväksyä!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *